Dân Dụng

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

ĐC     : Tòa Nhà An Phú, Quận 3, TP.HCM

CĐT   :  CTY CỔ PHẦN THÔNG MINH

KTS   : Phan Hoàng Trọng

Năm  : 2016