Nhà Xưởng

THI CÔNG NHÀ XƯỞNG

CTY BAO BÌ AN HÒA - Huỳnh Tấn Phát , Quận 7.

CĐT           :  Anh Tống Trấn Hòa

Năm          : 2009

THI CÔNG NHÀ XƯỞNG