Karaoke Gia Đình

CĐT            :  Hứa Hà Phương

Địa Điểm    : 216 Nguyễn Văn Hưởng, Q.2

Thiết Kế     :  KTS Nguyễn Tiến Đạt

Năm           : Tháng 04 - 2018

Karaoke Gia Đình